خدمات انبارداری

شرکت آریا صنعت کرن مجهز به دو جرثقیل ۱۰ و  تن ۴۰   و یک دستگاه لیفتراک ۷ تن با …. متر مربع فضای مسقف و …. متر مربع فضای باز قادر به ارائه ی خدمات انبار داری انواع کلاف و محصولاتی می باشد.

از جمله مزایای این شرکت به منظور ارائه خدمات انبار داری ، واقع بودن در مجاورت مرکز خدماتی مجتمع فولاد مبارکه ( آهن و فولاد) می باشد که هزینه ی حمل را حداقل می رساند.

همچنین با توجه به تجهیزات این مجموعه ، ارائه ی انواع خدمات برش علاوه بر خدمات انبارداری منجر به حداقل رساندن هزینه ها گردیده است.