خدمات بازرگانی

انجام فرآیند واردات کالای مورد درخواست مشتری

 • انجام مطالعات اولیه در مورد کالا
 • شناسایی تامین کنندگان کالا درکشور هدف
 • مذاکره
 • محاسبه ی بهای تمام شده واقعی کالا
 • خرید کالا
 • ثبت سفارش کالا
 • دریافت پروفرما
 • انجام امور بانکی مرتبط
 • اخذ مجوزهای لازم از سازمان های ذیربط
 • بازرسی کالا
 • ترانزیت کالا(عقد قرارداد حمل و نقل و بیمه)
 • انجام کلیه ی امور گمرکی و ترخیص کالا
 • حمل کالا به انبار
 • تحویل کالا به مشتری

انجام فرآیند صادرات کالای مورد درخواست مشتری

 • انجام مطالعات اولیه در مورد کالا
 • بازاریابی خارجی (شناخت بازارهای خارجی و راه های نفذ به آن)
 • قیمت گذاری
 • اخذ مجوزهای صادرات کالا
 • مذاکره با مشتری خارجی
 • تنظیم قرارداد
 • صدور پروفرما
 • انجام امور بانکی مرتبط
 • صدور فاکتور و اخذ گواهی مبدا
 • ترانزیت کالا(عقد قرارداد حمل و نقل و بیمه)
 • اظهار کالا به گمرک
 • ارسال کالا