پروفیل Z

نوع جنس:ورق گرم(سیاه)

روش تولید:رول فرمینگ

کیفیت:DIN 17100(RSt37-2)

EN 10025(S235JR)

ضخامت:۵/۲ الی ۳ میلیمتر

ارتفاع:۱۸۰ میلیمتر

طول:حداکثر ۱۲ متر(طبق سفارش مشتری)

تلرانس طول: ۵+ میلیمتر

کاربرد:مصارف ساختمانی و سازه های فلزی(سوله و …)